Václav Klaus

„Vážený pane starosto, děkuji Vám za Váš dopis a knihu a za připomenutí naší příjemné návštěvy Liptálu v roce 2007, kterou v knize tak hezky popisujete. Vaše kniha bude jistě zdrojem inspirace pro Vaše nástupce a také jistou formou historického svědectví o obci pro budoucí pokolení v Liptále. Ta Vaše kniha je mimořádným svědectvím, myslím, že Vám ji mohou jiné obce a města závidět.

S pozdravem z podzimní Prahy Vám i Vašim blízkým“

Marian Jurečka

„ … S potěšením jsem se seznámil s Vaším osobním vyprávěním, které velmi lidským a přátelským způsobem popisuje radosti a strasti veřejného politika každodenně se zabývajícího službou veřejnosti a lidem. Velmi si cením Vaší práce a věřím, že Vaše poznatky a úsilí vložené do této knihy budou pro mnohé čtenáře inspirací.“

Vladimíra Dvořáková

„Vážený pane starosto, moc děkuji za knihu, udělala mi opravdu radost. Těším se, až budu mít přes svátky trochu času si ji projít, ale ve čtvrtek ji chci ukázat ještě na předvánočním posezení katedry, protože kolegové se více věnují ve výzkumech místní politice, tak je i určitě potěší. Je vždycky fajn vidět nadšení a chuť dělat něco pro ostatní a pro to, aby se lidé cítili doma dobře. Možná to zní trochu jako fráze, ale někdy mám pocit, že kdyby takový přístup převládal, tak by se nám žilo mnohem lépe.“

Dr. František Řezník

„S potěšením však konstatuji, že kniha nejen navazuje na již známou práci „Liptál včera a dnes“, ale doplňuje ji a obohacuje ořadu dalších událostí a dokumentů dokreslující dění a život v mé rodné obci, po mém odchodu v roce 1959. S nostalgií a vzpomínkami na dávná léta jsem např. četl část věnující se období po ukončení Tvé školní docházky. I mně dala vsetínská Zbrojovka, kde jsem se i já vyučil frézařem, neocenitelný vklad do budoucího života – řád, disciplínu a poctivost v práci. Obohacením Tvé knihy je i vhodné „ zakomponování “ řady moudrostí a citátů našich slavných krajanů a osobností, k nimž patří T.G.M. , Tomáš Baťa, Jan Kobzáň a další.“

PhDr. Petr Vašíček

„Ve Tvé knize se Ti podařilo v krátkých a smysluplně propojených vzpomínkách zajímavě popsat nejen vlastní životní příběh, ale co nejvíce oceňuji, že se Ti podařilo vytvořit poutavý obraz života na Valašsku a Liptálanů především. Dáváš ve své knize prostor lidem dávno zapomenutým i nedoceňovaným k poučnému osobnímu vyjádření jejich vztahu ke svým bližním, přátelům i nepřátelům, ve vztahu k obci v různých i historicky kontroverzních etapách jejího bytí. Popisuješ nikoli jen svůj dobře míněný vklad, ale zejména pozitivní přínos všech dalších zmiňovaných lidí ke společenskému a duchovnímu rozkvětu Liptálu.”

Máša Hrňová

„Moc se Vám kniha povedla, jsem z ní unešená“

Zdislava Kovařčíková

„Děkuji ti, žes napsal takovů pěknů knížku. Ze srdíčka s to napsal. Všem známým ji dám“