• Z mého života
 • Moje krásné dětství
 • Vzpomínky na mládí – Vánoce (ukázka str. 58)
 • Rodinný život

 

 • Život v obci
 • Příroda na Valašsku
 • Vzpomínky starších lidí
 • Když bylo před revolucí
 • Církevní zvyklosti
 • Lidé a symboly
 • Občané se znamením chvály

 

 • Starostou v Liptálu
 • Ve funkci po revoluci
 • Co se podařilo udělat
 • Narození, svatba a smrt (ukázka str. 133 -134)
 • Akce v Liptále (Otevření rozhledny – ukázka str. 158 -159)
 • Navštívili nás
 • Vesnice roku
 • Vydavatelská činnost
 • Ohlédnutí za dvaceti lety
 • Jak to vidím dnes (ukázka str. 214-215)

 

 • Pár úvah na závěr
 • Epilog
 • Přílohy
 • Použitá literatura

Kniha obsahuje i řadu dalších podkapitol a moudrostí, které mohou zaujmout i oslovit další čtenáře. Např. Ve funkci po revoluci,  Schůze by měly být krátké, Každé rozhodnutí má své důsledky, Mladí lidé, hledejte moudrost, Díky i našim předkům,  Jak je důležité mít správné informace, Dopis, který přišel po dvaceti letech, Bylo to schváleno, Předvolební sliby dnes a za Tomáše Bati, Jaký by měl být člen zastupitelstva,Má cenu volit,  O životních vzorech, O ztrátě morálních hodnot, O věcech, které potěší,  O lásce, zdraví a štěstí, A když se ohlížíme zpět, Život je velká odpovědnost a další.