starosta_small

Milí čtenáři,

několik let jsem sbíral materiály, které mi připadaly zajímavé, a poslouchal pamětníky. Přitom jsem si uvědomil, kolik příběhů a cenných zkušeností lidí časem upadá v zapomnění. Dlouho jsem přemýšlel, jak se shromážděným materiálem i svými vlastními vzpomínkami naložit. Výsledkem je kniha Dvacet let starostou. Jsou v ní texty, které samozřejmě nemusejí zajímat každého. Když jsem konzultoval některé části knihy, bylo mi řečeno: „Piš, jak věci vnímáš a cítíš ty. Každého to zajímat nemusí, ale je to tvoje kniha, je o tvém životě.“ A tak činím.


V letech 1990–2010 jsem byl starostou Liptálu, následující čtyři roky pak zastupitelem. Za dobu mého působení ve funkci starosty se stala obec nositelem celostátního titulu Vesnice roku. Během své práce jsem získal řadu zkušeností, o něž bych se prostřednictvím této knihy s vámi rád podělil. Jsem přesvědčen, že mohou být inspirací pro nováčky či zajímavým srovnáním pro všechny, kteří se zajímají o veřejné dění.


Co čtenáři v knize najdou? Nejprve něco krátce z mého života – z období od druhé poloviny 20. století, kdy ještě na Valašsku vzkvétalo hospodářství i zemědělství. Vzpomínám na práci ve vsetínské Zbrojovce, coby aktivní sportovec i folklorista také na spolkovou činnost a zájezdy. Kapitolu Život v obci uvádím rovněž vzpomínkami, tentokrát starších lidí, kteří se ohlížejí o osmdesát let zpět. Dovolím si zmínit také církevní zvyklosti, které k Liptálu neodmyslitelně patří. Stěžejní částí knihy je období, kdy jsem stál v čele obce s bezmála patnácti sty obyvateli. Na závěr jsem si dovolil zařadit ohlédnutí a několik úvah.